DITT BYGG

LA OSS OPTIMALISERE BYGGET DITT

Byggmester Trulsen AS har bred erfaring innen prosjektering av energieffektive bygg med godt inneklima. For at Norge skal oppnå målene om reduksjon av klimautslipp, trengs det smarte og gode løsninger som ikke koster mer enn nødvendig. Her kan vi hjelpe deg og ditt prosjekt!

Har du planer om en større rehabilitering? Vi hjelper deg med å få et godt inneklima, fuktsikker bolig, Enovastøtte og tekniske anlegg optimalisert til ditt bygg, samt arkitektbistand hvis du ønsker det.

Eller kanskje du bor i et borettslag som sliter med høye strømutgifter og dårlig inneklima? Mange borettslag vil være tjent med å oppgradere både tekniske anlegg og selve bygningskroppen, både økonomisk og miljømessig.

Byggmester Trulsen AS er en miljøfyrtårn sertifisert bedrift.

Kontakt Byggmester Trulsen AS idag:
dmt@trulsen.as
90 75 77 80

HVORFOR BØR DU SKIFTE VINDUER?

Vinduer som er mer enn 20 år gamle slipper ut ca 2,5 ganger mer varme enn nye vinduer.

VENTILASJON – HVOR VIKTIG ER DET?

Inneluft er ofte mer forurenset enn uteluft og dårlig inneklima kan føre til hodepine, tretthet, allergier, astma og annet.

HVORFOR ETTERISOLERE

Det gjør huset mer energieffektivit, gir bedre innemiljø og øker komforten.

VÅTROM – LA PROFESJONELLE GJØRDE DET

Arbeid som blir gjort feil i våtrom er ofte meget kostbare. La en proff gjøre det!